تولید ملی

مرحله دوم طرح جامع و بلند مدت شرکت توسعه انتقال داده آرین با هدف تولید ۰ تا صد تجهیزات و راهکارهای ارتباطاتی، مخابراتی و شبکه های کامپیوتری در سال ۹۹ با موفقیت آغاز گردید که ثمره آن تولید موفق نمونه آزمایشگاهی چندین نوع سوئیچ شبکه و تجهیزات بیسیم ( مودم و اکسس پوینت )توسط متخصصین این شرکت شد که پس از  این تجهیزات در مراحل تست و آزمایش قرار گرفت و در سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهای لازم به بازار مصرف عرضه شد. 
به طور کلی سبد محصولی شرکت توسعه انتقال داده آرین به 4 دسته تقسیم میشود :

  • تجهیزات شبکه بیسیم
  • تجهیزات شبکه سیمی
  • راهکارهای نرم افزاری
  • راهکار های امنیتی/نظارتی
  • کیفیت
  • دقت
  • ایمنی
  • اطمینان