خط مشی کیفیت

شرکت توسعه انتقال داده آرکا ارائه دهنده خدمات، راهکارها و محصولات حوزه فناوری اطلاعات، مخابرات و شبکه های کامپیوتری در جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات و تولیدات خود مصمم است با استقرار و اجرای نظام نامه مدیریت کیفیت و همچنین الزامات و استانداردهای کیفی مختص مشتریان خود در جهت نیل به رشد و شکوفایی صنعت کشور و رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان خود گام بردارد. در این راستا این شرکت خط مشی خود را به شرح ذیل تعریف و پیاده سازی کامل آن را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است:

 

  • افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق شناخت دقیق نیازمندی و پاسخگویی دقیق و مناسب
  • افزایش توانمندی فنی پرسنل از طریق آموزش نیروهای انسانی
  • بهره گیری از توانمندی و مشارکت کلیه پرسنل به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت و گسترش فرهنگ بهبود مستمر
  • ارائه بروزترین راهکارهای فنی بر پایه تکنولوژی روز
  • تعریف و پایش مستمر شاخصهای کلیدی عملکرد درون سازمانی برای سنجش کیفیت عملکرد پرسنل و افزایش بهره وری

خـط مشـی کیفیت به اهداف کیفی قابـل انـدازه گیری تبدیل شده است تا ضمن اطمینـان از درک آن تــوسط همکاران ، میـزان حـرکت به سمت این اهـداف قابل سنجش باشــد .

اینجــانب مدیرعامل شرکت  توسعه انتقال داده آرکا ضمن اعلام پایبندی به این اهـداف از تمامی همـکارانم جدیت و تلاش در رسیــدن به این امـر را خواهـانم .

با اتکا به تیم و دانش فنی موجود آمادگی عقد قراردادهای تحقیقاتی با بخشهای دولتی، خصوصی و دانشگاهی برای طراحی و تولید سفارشی محصولات مختلف حوزه های مورد بحث را داریم.